השלב ה – 2 שיאפשר לכם לבחור מפעילה ליום הולדת על הצד הטוב ביותר תערכו בירור אודות 3 מפעילות מהתחום 

השלב ה – 2 שיאפשר לכם לבחור מפעילה ליום הולדת על הצד הטוב ביותר תערכו בירור אודות 3 מפעילות מהתחום 

Leave a Reply